Windfloat – lekkie wiatraki morskie u wybrzeży Portugalii

W ostatnim czasie we wszystkich mediach branżowych traktujących o energetyce odnawialnej dość głośno było lekkich wiatrakach morskich. Stało się tak za sprawą koncernu energetycznego EDP, który jako jeden z pierwszych na świcie oddał do użytku komercyjnie działający lekki wiatrak morski (pływającą elektrownię wiatrową) o mocy 2 megawatów.

Elektrownia została uruchomiona na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Portugalii, w odległości 16 km od plaży Agucadoura, w północnej części kraju. W pracach nad projektem prowadzonym przez EDP, a noszącym miano Windfloat brały również portugalskie spółki InovCapital i A. Sliva Matos, a także duński Vests i amerykański Principle Power.
Lekkie wiatraki morskie

Idea lekkich elektrowni morskich jest rozwinięciem przybrzeżnych farm wiatrowych. Różnica polega na tym, że wieża na której montowana jest turbina wiatrowa nie jest bezpośrednio osadzana w dnie morskim lecz na pływającej platformie w nim zakotwiczonej. Konstrukcja taka daje możliwość generowania energii z wiatru w miejscach gdzie do tej pory nie było to możliwe zw względu na znaczne głębokości.

Usytuowana na morzu turbina to pierwszy element pływającej farmy wiatrowej, która będzie powstawać u brzegów Portugalii. Elektrownie spięte zostaną, ułożoną na dnie morskim siecią kabli energetycznych za pośrednictwem których mają przesyłać wytworzony prąd do zlokalizowanej przy brzegu dyspozytorni. Ta z kolei będzie odpowiadać za dystrybucję energii w głąb lądu.

Przeniesienie produkcji energii z dala od lądu ma też dodatkowy plus, którym są lepsze warunki wietrzne, gdyż wiatr na pełnym morzu jest silniejszy bo jego przepływu nie zaburza ukształtowanie terenu. Dodatkowo pływające farmy wiatrowe doskonale nadają się do lokalizowani w pobliżu silnie rozwiniętych miast nadmorskich gdyż odległość na jakiej są usytuowane nie wpływa ani na rybołówstwo, ani na żeglugę morską ani też nie obniża walorów krajobrazowych i turystycznych.

W przeciągu najbliższych kilku lat podobne wiatraki morskie mogą powstać również i u polskich wybrzeży, gdyż kierownictwo EDP ma w planach realizację podobnych projektów w innych krajach, w których posiada swoje przedstawicielstwa (w Polsce EDP jest właścicielem EDP Renewables Polska).

About the author