UE – 100 GW w energii z wiatru

I stało się. Unia Europejska ogłosiła iż osiągnęła zakładany plan dotyczący swojej polityki inwestycji – przechodzenia na energetykę odnawialną. Dokładniej chodzi o osiągnięcie 100 GW mocy w oddanych do końca 2012 elektrowniach wiatrowych.

Osiągnięcie takich pojemności zajęło europejskiemu sektorowi energetyki wiatrowej ponad 30 lat, z czego w przez pierwsze 20 lat oddano do użytku farmy wiatrowe o nominalnej mocy około 10 GW. Na pozostałe 90 GW przyszło nam już czekać znacznie krócej bo jedynie 13 lat z czego w ostatnich 6 latach zainstalowano połowę całkowitego potencjału czyli 50 GW. Porównanie długości tych okresów świadczy o tym, jaka dynamika rozwoju technologicznego i inwestycji w produkcję energii z wiatru nastąpiła w ostatnim dziesięcioleciu.

100 GW z energii wiatrowej w UE

Według Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) 100 GW mocy dostępnej z energii wiatrowej jest w stanie w ciągu roku generować ilość energii wystarczającą na sprostanie całkowitej konsumpcji 57 mln gospodarstw domowych.

Każdorazowo podczas ogłaszania podobnych informacji dotyczących energetyki odnawialnej zarzucani jesteśmy wieloma statystykami i wyliczeniami, które w dobitny sposób maja nam pokazać jak pozytywny wpływ na środowisko mają realizacje dyrektyw i planów UE. Oto kilka najciekawszych.

W ciągu roku farmy wiatrowe o pojemności 100 GW są wstanie wyprodukować tyle samo energii co:
– 62 elektronie węglowe;
– 52 elektrownie gazowe;
– 39 elektrowni jądrowych.

Oszczędności i pozytywny wpływ na środowisko z tytułu produkcji energii z wiatru są następujące:
– elektrowniach opalanych węglem trzeba było by zużyć 72 mln ton węgla (72 mln ton węgla to ok. 750000 tys. wagonów o łącznej długości 11500 km – odległość z Brukseli do Buenos Aires) z kwotę ok 4,98 mld euro i wyemitować 219,5 mln ton CO2 do atmosfery;
– w elektrowniach gazowych spalono by natomiast 42,4 mln m3 gazu za kwotę 7,54 mld euro, emitując do atmosfery 97,8 mln ton CO2.

About the author