Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Zakup udziałów w nieruchomości

Utarło się przekonanie, że właścicielem nieruchomości jest jedna lub maksymalnie dwie osoby, lecz w praktyce istnieje ogrom budynków czy gruntów w których wydzielone zostały udziały. Najczęściej dzieje się tak po śmierci rodziców w drodze dziedziczenia, gdzie spadkobiercami zostają dzieci, a sprawy spadkowe nie zostały uregulowane za życia rodzicieli. Wówczas przysługujące udziały mogą być wyrażone w dwojaki sposób: ułamkowo lub procentowo. Problematyką udziałów w nieruchomości często jest to, że generuje ona dodatkowe koszty, które summarum summarum przekładają się na niemałą kwotę. Czynsz w mieszkaniu, opał, podatki to stałe koszty. Wartość nieruchomości, która nie jest remontowana i popada w ruinę stale spada. Udziały można nabyć też poprzez kupno nieruchomości we wspólności z innymi udziałowcami. Udziały posiadać można także w gruncie, akcjach czy nieruchomościach komercyjnych. W Internecie, prasie czy telewizji można znaleźć osoby prywatne jak i firmy oferujące skup udziałów w nieruchomości za gotówkę i w przypadku problemów z wspólnym zarządzaniem majątkiem i wiążącymi się z tym sporami z pozostałymi udziałowcami warto rozważyć tę opcję. Zbycie udziałów w nieruchomości zawsze musi mieć formę aktu notarialnego.

About the author