Skup nieruchomości z dożywociem

  • 13 maja 2022
  • 0 Comment
  • 78 Views
  • 0 Like

Sprzedaż nieruchomości z dożywociem

Definicja dożywocia w zamian za przeniesienie własności uregulowana została w art. 908 Kodeksu Cywilnego. Umowa dożywocia w Polsce funkcjonuje od dziesięcioleci i wciąż cieszy się dużą popularnością. Ważna jest jedynie, gdy została zawarta w formie aktu notarialnego przed uprawnionym do tego notariuszem. Warto wspomnieć, że na zachodzie Europy również jest to popularna forma zabezpieczenia się przez dotychczasowych właścicieli nieruchomości, którzy zazwyczaj są już w podeszłym wieku. Skup nieruchomości z dożywociem jest ciekawą opcją dla osób, które z różnych osobistych przyczyn musiały zmienić swoje plany życiowe. Taki lokal obciążony jest wadą prawną co oznacza, że ma nieuregulowany stan prawny. Instytucja dożywocia nosi znamiona darowizny, ale lepiej zabezpiecza interesy obdarowującego. W zamian za przepisanie mieszkania, nowy właściciel ma obowiązek zbywcę przyjąć do mieszkania i tym samym zapewnić mu wyżywienie, środki czystości, odzież, stały dostęp do energii elektrycznej i ogrzewania oraz zapewnić pomoc z dożywotnią opiekę w przypadku choroby. Nadto, po śmierci zbywcy, nabywca zobowiązany jest do wyprawienia ze swoich środków finansowych godnego pochówku zgodnie z praktykami religijnymi zmarłego.

About the author