Polityka energetyczna UE a energetyka wiatrowa w nadchodzących latach

Energetyka wiatrowa rozwija się niezmiernie dynamicznie. Zarówno EWEA (Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) i Komisja Europejska w swoich planach okresowych nie są w stanie precyzyjnie oszacować mocy siłowni wiatrowych które mają być uruchamiane.

1997 r. Komisja przedstawiła niewiążący cel – 40 GW energii powinno pochodzić z energetyki wiatrowej do roku 2010. Poziom 40 GW został osiągnięty pięć lat wcześniej, a do roku 2010 cel został przekroczony ponad dwukrotnie – pod koniec 2010 roku 84,3 GW produkowanej w Europie energii pochodziło z siłowni wiatrowych, zaspokajając 5,3% zapotrzebowania energię w UE.

Podobne szacunkowe wyliczenia podała w 2003 r. EWEA, która przyjęła, że w krajach UE będzie będą funkcjonowały elektronie wiatrowe o łącznej mocy 75 GW do końca roku 2010 i 180 GW do 2020 roku.

Tempo przyrostu mocy w elektrowniach wiatrowych okazało się jednak być większe niż zakładały szacunkowe dane co zmusiło obie instytucje do korekty okresowych wyliczeń – wg. EWEA do 2020 roku siłownie wiatrowe w Unii Europejskiej będą dysponowały mocą większą niż wstępnie zakładano w 2003 r.

W sierpniu EWEA opublikowała raport zatytułowany „Pure Power”(tł. Czysta Moc), zawierający scenariusz rozwoju lądowych i przybrzeżnych elektrowni wiatrowych w UE, który jest preludium do Energetycznego planu określonego przez Komisję Europejską do roku 2050, który ma być opublikowane jeszcze w tym roku.

Według raportu EWEA („Pure Power”) produkcja energii elektrycznej pochodząca z elektrowni wiatrowych ma wzrosnąć z 182 TWh (5,5% zapotrzebowania na prąd w UE) 2010 roku do 581 TWh (15,7% ogólnego zapotrzebowania na energię) w roku 2020.

Ilość produkowanej wówczas energii będzie równoważna z sumarycznym zużyciem energii w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Polski i Hiszpanii. Obecnie energia pochodząca z siłowni wiatrowych byłaby w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne 50 mln gospodarstw domowych.

Zgodnie z predykcjami dotyczącymi rozwoju energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z których to do 2050 roku ma pochodzić 100% generowanej w UE energii – energia generowana przez wiatr ma stanowić 50% łącznej jej produkcji.

About the author