Miejsce dla 5000MW z wiatru w KSE do 2020 roku

Miejsce 500MW dla enegrii wiatrowej w KSE do 2020 rokuW Warszawie w Siedzibie Polityki, 8 lutego bieżącego roku odbyła się debata „Polityka energetyczna Polski” której organizatorami byli: Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji.

W trakcie debaty poruszone zostało wiele ciekawych zagadnień dotyczących strategii energetycznej Polski i dostosowania jej do założeń polityki europejskiej – „Energy Roadmap 2050”, według której Komisja europejska zakłada co najmniej 40 proc. udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz wzrost efektywności energetycznej o 30-40 proc.

W trakcie debaty bardzo ciekawymi informacjami z punktu widzenia energetyki odnawialnej, a konkretnie energetyki wiatrowej podzielił się prezes PSE Operator Henryk Majchrzak.

Według jego relacji w perspektywie do 2020 roku KSE może wchłonąć do 500 MW mocy w elektrowniach wiatrowych. 500MW mocy które mogą zostać podłączone do krajowych sieci energetycznych odpowiada w przybliżeniu 700MW znamionowej mocy pochodzącej z farm wiatrowych. Ta różnica wynika z faktu iż tak naprawdę przez niewielką część roku siłownie wiatrowe pracują z efektywnością zbliżoną do mich maksymalnej mocy znamionowej. W Polsce statystyczny wiatrak produkuje energię odpowiadającą swojej mocy nominalnej tylko przez 50 do 100 godzin w roku.

Prezes PSE Operator zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia w przyszłości przepisów umożliwiających operatorowi systemu przesyłowego ograniczenie produkcji energii przez elektrownie wiatrowe. Jako wartość krytyczną w tym wypadu został przyjęty poziom 0,7 wartości znamionowej energii mogącej być wytwarzanej przez daną elektrownię. Podobne przepisy zostały wprowadzone już w Niemczech.

Dodatkowo prezes PSE Operator poinformował iż w Polsce działa obecnie ponad 1900 czynnych farm wiatrowych, które na dzień dzisiejszy są podłączone do sieci i generują energię.

About the author