Ile kosztuje energia?

Koszty produkcji energii elektrycznej zmieniają się na przestrzeni lat. Na ich końcową cenę wpływ ma wiele czynników między innymi koszty eksploatacji, cena surowców energetycznych stanowiących paliwa w elektrowniach, ponoszone koszty emisji zanieczyszczeń oraz dopłaty z tytułu produkcji zielonej energii. Wszystko to sprawia, że tak naprawdę oszacowanie kosztów energii w przyszłości jest dosyć trudne.

Dlatego też EWEA (European Wind Energy Association) na swojej stronie internetowej przygotowała dość ciekawe narzędzie do porównania kosztów produkcji energii z różnych źródeł. Jest to statystyczne narzędzie umożliwiające oszacowanie prawdopodobnych zmian w końcowej cenie produkcji 1 MW energii z takich źródeł jak: gaz ziemny, węgiel, energetyka jądrowa, energia wiatrowa (elektrownie lądowe i przybrzeżne). Każdy korzystający z aplikacji, dla własnych potrzeb może wprowadzić swoje dane takie jak: moc zainstalowaną, sprawność energetyczną, koszt emisji CO2, stopę inflacji, oraz inne czynniki wpływające na koszty produkcji. Wyniki są dosyć ciekawe.

Zainteresowani mogą sprawdzić to narzędzie klikając w odnośnik: Online Electricity Cost Calculator.

About the author