Jak zgłosić książkę?

To proste! Wystarczy:

 - dokonać wyboru spośród pozycji pozostających w ofercie wydawnictwa, uwzględniając pozycje kierowane do młodych czytelników

przygotować 3-5 egz. wybranej książki,

skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: pr@wwpol.com lub bezpośrednio z Magdaleną Galiczek (mgaliczek@granice.pl, tel. 535 677 788),

wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy,

dokonać opłaty zgłoszeniowej i przesłać książki na adres: Granice.pl, ul. Wolności 262 p. 304, 41-800 Zabrze.

Patroni medialni