Najważniejsze terminy

 


 Do 7 maja 2019: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

 8-19 maja 2019: wybór laureatów, głosowanie internautów,

 23 maja 2019: ogłoszenie wyników konkursu. 

Patroni medialni